Medezeggenschapsraad (MR)

De belangrijkste taak van de MR is om de directie van de school, gevraagd en ongevraagd, te adviseren over beleidszaken die de school betreffen.

Voorbeelden hiervan zijn: onderwijskundig -, financieel – en personeelsbeleid, veiligheid, communicatie en de nieuwbouw. In de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is vastgelegd over welke beleidsstukken de MR advies of instemmingsrecht heeft.

In de MR zitten vertegenwoordigers van groepen die bij de school zijn betrokken. Er hebben 4 ouders en 4 leerkrachten zitting in de Raad. De ouders worden door en uit de ouders van de school gekozen. Zij vertegenwoordigen de ouders en komen op voor de belangen van ouders en leerlingen. In principe is de zittingsduur 4 jaar en daarna volgen weer verkiezingen.

De MR vergadert ongeveer één keer in de zes weken. De vergaderingen zijn in principe openbaar. De notulen delen we met onze ouders via ons digitale ouderportaal. Geïnteresseerden kunnen de notulen altijd opvragen bij de MR via onderstaande contact-formulier. 

 

Indien u contact op wilt nemen met de MR, kunt u dit doen via onderstaand formulier. 

 

De MR bestaat uit de volgende leden:

 

Oudergeleding:

Jos Kap (voorzitter)

Vader van Hugo (6a)

Selina Roode
Moeder van Merijn Floris (Dolfijnen)

Relinde van den Berg

Moeder van Ize (5b) Jarne (7a) Jurre (dolfijnen)

Henk de Vries
Vader van Gio en Vanessa

      

Personeelsgeleding:

Xandra Kooij

Leerkracht (groep 7b)

Ina Smith

Leerkracht (Konijnen)
Petra de Jong
Leerkracht (groep 4b)

Elsbeth Bakker

Leerkracht (groep 7b)

Geef aan waarover u contact wilt