Vakanties en vrije dagen

Vakanties 2021-2022 en margedagen
In onderstaand schema vindt u de vakantieregeling en de margedagen voor komend schooljaar.
 

Vakantie 2021-2022
Herfstvakantie   zaterdag  16 oktober t/m zondag  24 oktober
Kerstvakantie   zaterdag  25 december t/m zondag  9 januari
Voorjaarsvakantie   zaterdag  19 februari t/m zondag  27 februari
Tweede Paasdag   maandag  18 april      
Meivakantie zaterdag 23 april t/m zondag 8 mei
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m  zondag  29 mei
Tweede Pinksterdag maandag 6 juni      
Zomervakantie   zaterdag 16 juli t/m zondag 28 augustus

 

Margedagen

Tijdens het schooljaar kan het team gebruik maken van dagdelen voor andere vergaderingen dan na schooltijd. Dit zijn de zogenaamde margedagen of -middagen. Deze dagdelen worden onder andere gebruikt voor het voorbereiden en opzetten van projecten en de voorbereiding van onderwijsvernieuwingen. De kinderen zijn op de volgende marge (mid-)dagen vrij

 

Maandag 13 september 2021 Groepen 1 t/m 8        
Woensdag 13 oktober 2021 Groepen 1 t/m 8        
Donderdag 18 november 2021 Groepen 1 t/m 4        
Vrijdag 24 december 2021 Groepen 5 t/m 8 Vanaf 12.30 uur      
Maandag 14 februari 2022 Groepen 1 t/m 8        
Dinsdag 15 februari 2022 Groepen 1 t/m 4        
Vrijdag 25 maart 2022 Groepen 1 t/m 8        
Dinsdag 5 april 2022 Groepen 1 t/m 4  Hele dag      
    Groepen 5 t/m 8  Vanaf 12.30 uur      
Vrijdag 17 juni 2022 Groepen 1 t/m 4  Hele dag      
    Groepen 5 t/m 8  Vanaf 12.30 uur      
Vrijdag 15 juli 2022 Groepen 5 t/m 8 Vanaf 12.30 uur      


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022 - 2023

In onderstaand schema vindt u de vakanties en vrije dagen voor het volgende schooljaar. 

Vakantie 2022-2023  
Zomervakantie zaterdag  16 juli t/m zondag  28 augustus 2022
Gronings Ontzet zondag  28 augustus       2022
Herfstvakantie zaterdag  15 oktober t/m zondag  23 oktober 2022
Kerstvakantie zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie zaterdag 25 februari t/m zondag 5 maart 2023
Tweede Paasdag maandag 10 april       2023
Meivakantie zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Hemelvaart donderdag 18 mei t/m zondag 21 mei 2023
Tweede Pinksterdag maandag  29 mei       2023
Zomervakantie zaterdag  22 juli t/m  zondag 3 september 2023