Vakanties en vrije dagen

Vakanties 2020-2021 en margedagen
In onderstaand schema vindt u de vakantieregeling en de margedagen voor komend schooljaar.
 

Vakantie 2020-2021
Gronings Ontzet    vrijdag 28 augustus      
Herfstvakantie   zaterdag  10 oktober t/m zondag  18 oktober
Kerstvakantie   zaterdag  19 dec. t/m zondag  3 januari
Voorjaarsvakantie   zaterdag  20 febr. t/m zondag  28 februari
2e Paasdag   maandag  5 april      
Meivakantie zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei
Hemelvaart donderdag 13 mei t/m  vrijdag  16 mei
2e Pinksterdag maandag 24      
Zomervakantie   zaterdag 10 juli  t/m zondag 22 augustus
Groningsontzet   vrijdag  28 augustus      
           

 

Margedagen

Tijdens het schooljaar kan het team gebruik maken van dagdelen voor andere vergaderingen dan na schooltijd. Dit zijn de zogenaamde margedagen of -middagen. Deze dagdelen worden o.a. gebruikt voor het voorbereiden en opzetten van projecten en de voorbereiding van onderwijsvernieuwingen. De kinderen zijn op de volgende marge (mid-)dagen vrij

 

Groepen 1 t/m 8    woensdag 02-09-2020      
Groepen 1 t/m 8   maandag 05-10-2020      
Groepen 1 t/m 4   donderdag 12-11-2020    

 

Groepen 1 t/m 4   donderdag 18-02-2021      
Groepen 1 t/m 4    vrijdag 19-02-2021      
Groepen 1 t/m 8 dinsdag  06-04-2021      
Groepen 1 t/m 8   vrijdag 25-06-2021