Vakanties en vrije dagen

Vakanties 2018-2019 en margedagen
In onderstaand schema vindt u de vakantieregeling en de margedagen voor komend schooljaar.
 

Vakantie 2018-2019
Onderwijsdag    maandag 15 oktober      
Herfstvakantie   zaterdag  20 oktober t/m zondag  28 okt.
Kerstvakantie   zaterdag  22 dec. t/m zondag  6 jan. 2019
Voorjaarsvakantie   zaterdag  16 febr. t/m zondag  24 februari
Goede vrijdag vrijdag 19 april      
2e Paasdag   maandag  22 april      
Meivakantie zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei
Hemelvaart donderdag 30 mei t/m  vrijdag  31 mei
2e Pinksterdag maandag 10 juni      
Zomervakantie   zaterdag 13 juli  t/m zondag 25 augustus
Groningsontzet   woensdag  28 aug.      
           

 

Margedagen

Tijdens het schooljaar kan het team gebruik maken van dagdelen voor andere vergaderingen dan na schooltijd. Dit zijn de zogenaamde margedagen of middagen. Deze dagdelen worden o.a. gebruikt voor het voorbereiden en opzetten van projecten en de voorbereiding van onderwijsvernieuwingen. De kinderen zijn op de volgende marge (mid-)dagen vrij

 

Groepen 1 t/m 4    donderdag 27-09-2018      
Groepen 1 t/m 8   woensdag 03-10-2018      
Groepen 1 t/m 8   maandag 12-11-2018    

 

Groepen 1 t/m 4   donderdag   06-12-2018      
Groepen 1 t/m 4    vrijdag  07-12-2018      
Groepen 5 t/m 8 vrijdagmiddag   21-12-2018      
Groepen 1 t/m 8   dinsdag 05-02-2019      
Groepen 1 t/m 4 donderdag 18-04-2019      
Groepen 1 t/m 4 dinsdag 23-04-2019      
Groepen 1 t/m 8 woensdag 29-05-2019      
groepen 1 t/m 8   dinsdag 11-06-2019      
Groepen 5 t/m 8   vrijdagmiddag 12-07-2019      


 

6 mei