Groep 4B

Mijn naam is Petra de Jong. Ik ben dit jaar de leerkracht van groep 4b. Verder zit ik in de MR en hou ik me bezig met de ontwikkeling van het nieuwe atelier op school.

Ik vind het heel belangrijk om oog te hebben voor alle kinderen in de groep. Ook zorg ik voor een goede sfeer zodat de kinderen zich veilig voelen en open staan om te leren.

In groep 4 leren de kinderen rekenen tot 100, klokkijken met uren, halve uren en kwartieren. Ook de tafels t/m 10 worden aangeleerd. In groep 4 werken de kinderen voor het eerst uit een taalboek. Voor spelling leren ze vele nieuwe spelingregels te gebruiken. Lezen moeten ze steeds sneller kunnen, ook woorden die langer zijn moeten vlot worden gelezen. Aan het eind van groep 4 kunnen ze ook de hoofdletters schrijven. Verder gymmen we 6x per maand, zijn er verkeerslessen, worden ze steeds meer digitaal geletterd, doen we veel aan muziek en proberen we nog zo vaak mogelijk te spelen.

 

Ik ben Kiki en na de studie Pedagogiek, heb ik ook de Pabo afgerond. Ik wilde graag leraar worden omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen het beste leren in een groep. Het hele reilen en zeilen in een klas vind ik heel interessant. De Starter is een fantastische school omdat er een positieve sfeer heerst!  
Ik werk inmiddels 1,5 jaar naast Dagmar in groep 4. Dit wordt het 2e volledige schooljaar. We hebben er zin in!