Intern begeleider

Mijn naam is Floor Edzes, de intern begeleider van Starter. Mijn dagelijks werk bestaat uit inhoud geven aan en het coördineren van de (individuele) leerlingenzorg. Samen met de groepsleerkrachten, ouders EN het kind, proberen wij zo goed mogelijk vorm te geven aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.