Academische school

Academische school
Onze school is academische school. Dat betekent dat wij investeren, meer dan andere basisscholen, in het opleiden van studenten. Studenten kiezen voor onze school, omdat ze hier goede praktijkvoorbeelden treffen en wij de studenten een rijke leeromgeving kunnen bieden. Daarnaast doen ze op onze school meer praktijkervaring op dan studenten die voor een reguliere stageschool kiezen. Het voordeel voor onze school is dat nieuwe, jonge studenten vaak frisse ideeën hebben, waarmee zij de school verder kunnen helpen.

Wat is een academische basisschool precies?
Op een academische basisschool is praktijkonderzoek belangrijk om het onderwijs voortdurend te verbeteren en te vernieuwen.
Dit wordt gecombineerd met het opleiden van (nieuwe) leerkrachten. Net als academische ziekenhuizen in de gezondheidszorg zijn academische basisscholen belangrijke kenniscentra voor het basisonderwijs. Om een academische opleidingsschool te kunnen zijn hebben we een opleider in de school.

Opleider in de school
Xandra Kooij (leerkracht groep 6B) is onze opleider in school. Zij zorgt voor de indeling van studenten in de groepen en begeleidt de studenten en volgt hiervoor aanvullende trainingen. Zij begeleidt o.a. de PA-3 studenten in ‘het opleiden in de school’ traject. Xandra volgt samen met deze studenten een aantal colleges op de Hanzehogeschool en helpt de studenten met opdrachten binnen de Starter. In de tweede helft van het schooljaar gaan de Pa-3 studenten  onderzoek doen op onze school.

Xandra legt samen met de studenten de brug tussen theorie en praktijk. Ook werkt zij samen met de Pedagogische Academie en denkt zij mee over verbeteringen van de opleiding voor studenten. Zij zal kennis over de nieuwste onderwijsontwikkelingen die binnen de Pedagogische Academie beschikbaar zijn, delen binnen onze school. Zo blijven onze leerkrachten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Onderzoek en onderzoekscoördinator

Tevens krijgt het team de Starter de mogelijkheid en de ruimte om onderzoek te doen in samenwerking met de Hanzehogeschool. Te denken valt aan een onderwijs inhoudelijke ontwikkeling zoals digitale geletterdheid, Cultuur, Engels, Dalton en leerlijnen.  Hiervoor krijgen we dan ook begeleiding van een (externe) onderzoeksbegeleider van de Rijksuniversiteit Groningen.

Praktijkonderzoeken worden gedaan door derdejaars PA studenten en LIO studenten (leraar in opleiding, 4e jaars). Zij voeren een onderzoek uit in opdracht van onze school. Quirien Rietema (leerkracht groep 5A) is de onderzoekscoördinator op onze school. Zij zorgt voor concrete vragen waar onderzoek naar gedaan kan worden. Ook zij is sparringspartner voor derdejaars studenten en begeleider van LIO studenten bij hun onderzoek. 

Wat betekent het voor onze kinderen?
Een academische basisschool blijft toch vooral ook gewoon een basisschool, een veilige plek waar kinderen het fijn hebben en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Door onderzoek is er beter onderwijs mogelijk. Dat komt ten goede aan alle kinderen en op individueel niveau wordt gekeken hoe het onderwijs meer aangesloten kan worden bij de specifieke leerbehoefte van het kind.

Wat betekent dit voor de ouders/verzorgers?

Leren op de werkplek, schoolontwikkeling en onderzoek is iets op de achtergrond. Dat een academische basisschool net iets meer kan bieden, blijkt uit het feit dat onze leerkrachten een open en onderzoekende houding hebben en continu streven naar het beste onderwijs voor de kinderen. Voor ouders/verzorgers is het bovendien prettig dat ze leerkrachten treffen die zich als professionele gesprekspartner opstellen en die met de ouders/verzorgers hun blik kunnen en willen verruimen.

We doen dit niet alleen

We zijn onderdeel van de Academische Opleidingsschool Primair Onderwijs Noord-Nederland (AOS PO NN). Hierin zitten schoolbesturen en scholen uit Noord Nederland. We werken samen voor 2 belangrijke doelen:

  • Verbeteren van de kwaliteit van het opleiden van studenten
  • Verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op de basisschool door middel van het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek


Mocht u vragen hebben stap dan even binnen en vraag naar Xandra Kooij of Annemarie Beukema-Kars (dir.). Zij kunnen u meer vertellen over de academische school.