Nieuwe leerling aanmelden

Heeft u interesse voor ODS de Starter als basisschool voor uw kind(eren)? Dan kunt u uw kind aanmelden vanaf de 2e verjaardag.

U kunt uw gegevens invullen via onderstaand formulier. Eén van de directieleden zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. In dit gesprek vertellen wij graag over de school, worden uw vragen beantwoord en krijgt u een rondleiding door de school.

Aan het eind van het gesprek en/of de rondleiding, kunt u uw kind inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier. Voor de inschrijving van uw kind ontvangen wij graag een bewijs van het Burgerservicenummer van uw kind, o.a. te vinden op het paspoort of de zorgpas van uw kind. Zodra wij het inschrijfformulier van u hebben ontvangen, ontvangt u daar een bevestiging van. 

Ongeveer zes weken voor de eerste schooldag van uw kind, ontvangt u bericht omtrent wennen en in welke groep uw kind geplaatst wordt.

Wij verzoeken u alvorens een bezoek te brengen aan onze school de site van tevoren te lezen. De site geeft een goed beeld van onze school en ons onderwijs. Met de informatie van de site zult u tijdens het oriëntatiegesprek gerichter aandacht kunnen schenken aan de voor u belangrijke zaken voor het onderwijs van uw kind.