Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het Schoolondersteuningprofiel geven wij aan hoe de ondersteuning en begeleiding er bij ons uit ziet. Ons ondersteuningsprofiel is niet statisch en vastomlijnd. We vinden het belangrijk om elk jaar de balans op te maken en aan te geven welke ondersteuning wij kunnen bieden. De nadruk ligt op maatwerk, want de ene leerling is de andere niet. Bovendien vraagt niet elke leerling met een specifieke ondersteuningsbehoefte hetzelfde ondersteuningsaanbod.

In onderstaan document vindt u meer informatie en toelichting.

Documenten