Kunst en cultuur

Door middel van cultuureducatie willen wij onze leerlingen optimaal toerusten om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan een steeds veranderende samenleving. Dit gebeurt door aan te sluiten bij talenten en intelligentie van leerlingen waarbij nieuwsgierigheid en experimenteren een belangrijk onderdeel zijn.

We willen op onze school bevorderen dat kinderen weten wat hun talenten en mogelijkheden zijn en dat zij zich hierin kunnen ontwikkelen. Ook willen we graag een inhoudelijke impuls aan kunstzinnige oriëntatie geven. Hoe doen we dat?

Door middel van onze ateliers, waar vakoverstijgend wordt gewerkt. Vakoverstijgend onderwijs is onderwijs met samenhang tussen de verschillende vakken, waarbij een kunstvak de hoofdrol heeft. Onze ateliers worden groep doorbrekend gegeven. Behalve onze ateliers zijn er verschillende methoden voor kunstonderwijs die we gebruiken, namelijk een methode voor muziek en voor beeldende kunst. Verder bezoeken de groepen eens per jaar een museum of een atelier en gaan er groepen naar het Forum of wordt een concert bezocht. Ook worden kunstdisciplines en allerlei vormen van creativiteit regelmatig verweven binnen andere lessen en zijn er projecten passend bij verschillende thema’s.

Doordat we kunsteducatie een volwaardige plek binnen ons curriculum hebben gegeven en het belang van kunsteducatie inzien, zijn we in 2017 Cultuurprofielschool geworden. Dit houdt voor ons in dat we steeds bezig zijn ons cultuuronderwijs te evalueren en te ontwikkelen.