Schoolveiligheidsplan

Een school moet een veilige plek zijn. Vanuit veiligheid komen leerlingen tot leren. Als ODS De Starter willen we dat leerlingen én medewerkers zich veilig en herkend voelen binnen de scholen. We bevorderen proactief een veilige en sociale omgeving voor onze leerlingen en onze medewerkers. Dat komt allereerst tot uiting in het creëren van een veilig, stimulerend en professioneel leerklimaat. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de lerende organisatie die we willen zijn. Dit leren moet in onze ogen plaatsvinden in schone, veilige en goed geoutilleerde gebouwen.  

Onderdeel van de visie op veiligheid is dat veiligheid geborgd moet zijn in de eigen context van de school. We vinden het dan ook belangrijk dat we dit beschrijven in een eigen schoolveiligheidsplan, wat past bij onze pedagogische en onderwijskundige context.

Meer informatie hierover vindt u in het schoolveiligheidsplan.

Documenten