Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad?
Het doel van onze leerlingenraad is om de uitgangspunten van Dalton, zoals verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en vrijheid nog meer te bevorderen. Ook denken wij zo de initiatieven en betrokkenheid van de leerlingen te vergroten. Daarnaast zien wij dit als een manier om onderhandelingstechnieken en taalvaardigheden van leerlingen te ontwikkelen. Tevens leren ze na te denken over een organisatie, te presenteren en een mening te vertegenwoordigen.

De klassenvertegenwoordigers worden democratisch gekozen in de klas. Zij vertegenwoordigen de ideeën en de meningen van hun klas. Dit doen ze doordat de vergadering van de leerlingenraad, in de klas met alle leerlingen, wordt voorbereid. 

De leerlingenraad bestaat uit vertegenwoordigers uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad komt
ongeveer eens per maand bij elkaar om te vergaderen en wordt begeleid door Rosa (leerkracht groep 8). Het doel van de leerlingenraad is om de school nóg een beetje beter en leuker te maken. Ook is er ruimte voor eigen
ideeën en inbreng vanuit de kinderen zelf.