Veiligheidsbeleid en anti-pestprotcol

ODS De Starter is Vreedzame School. Dat wil zeggen dat alle leden van deze democratische gemeenschap zich gehoord en gezien moet voelen. Dit draagt bij aan een goed leer- en werkklimaat. Ook is Vreedzame school ons fundament tegen pesten en de waarborging van sociale veiligeheid. Meer informatie hiervoor kunt u lezen in ons veiligheidsbeleid en anti-pestprotocol.

Documenten