ICT en digitale geletterdheid

Digitale geletterdheid bestaat uit vier deelgebieden: 

  • ICT-basisvaardigheden; het inzetten van computers ten behoeve van het onderwijs en de eigen ontwikkeling. 
  • Mediawijsheid; hoe profileer jij jezelf op een positieve manier in de media? 
  • Computational thinking; probleemoplossend denken ondersteun door computers. 
  • Informatievaardigheden; welke informatie is waardevol en kan jij gebruiken om te presenteren?

 

In het najaar van 2015 zijn we bij O2G2 van start gegaan met een project dat een doorgaande leerlijn in 'nieuwe vaardigheden' moet opleveren. Leerlingen vanaf 'groep 1 tot en met VWO 6', gaan leren aan de hand van competenties gericht op mediawijsheid, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden.

Door het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn, willen wij ons onderwijs innoveren op een toekomstgerichte en duurzame wijze. We willen leerlingen opleiden tot actieve participanten in de samenleving, die zich kunnen voortbewegen in de digitale wereld. O2G2 is momenteel de enige organisatie in Nederland die een dergelijke leerlijn gaat implementeren in de onderwijspraktijk.

Op de Starter wordt sinds het schooljaar 2017-2018 in alle groepen gewerkt aan digitale geletterdheid.