ICT en digitale geletterdheid

 

Digitale geletterdheid bestaat uit vier deelgebieden: 

  • ICT-basisvaardigheden; het inzetten van computers ten behoeve van het onderwijs en de eigen ontwikkeling. 
  • Mediawijsheid; hoe profileer jij jezelf op een positieve manier in de media? 
  • Computational thinking; probleemoplossend denken ondersteun door computers. 
  • Informatievaardigheden; welke informatie is waardevol en kan jij gebruiken om te presenteren?

 

In het najaar van 2015 zijn we bij O2G2 van start gegaan met een project dat een doorgaande leerlijn in 'nieuwe vaardigheden' moet opleveren. Leerlingen vanaf 'groep 1 tot en met VWO 6', gaan leren aan de hand van competenties gericht op mediawijsheid, computational thinking, ICT-basisvaardigheden en informatievaardigheden.

 

Door het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn, willen wij ons onderwijs innoveren op een toekomstgerichte en duurzame wijze. We willen leerlingen opleiden tot actieve participanten in de samenleving, die zich kunnen voortbewegen in de digitale wereld. O2G2 is momenteel de enige organisatie in Nederland die een dergelijke leerlijn gaat implementeren in de onderwijspraktijk.

 

Er zijn zestien pilot-scholen binnen het primair onderwijs, en vijf pilot-scholen binnen het voortgezet onderwijs die allen de eerste versie van de leerlijn in verschillende jaargroepen gaan uitproberen.

O2G2 gaat het komend schooljaar 'education-labs' opzetten, waarin leerlingen en docenten kunnen kennismaken met de nieuwste technologie en innovaties. 

Er zijn vanuit het onderwijs deelproject-leiders aangesteld die op de projectscholen de projecten vormgeven en begeleiden. 

 

Op de Starter wordt sinds het schooljaar 2017-2018 in alle groepen gewerkt aan digitale geletterdheid. Ouders worden via MijnSchool geinformeerd over de voortgang.