Schooltijden

De schooltijden voor 2021-2022 op ODS de Starter zijn als volgt:

Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1 en 2 8:30 – 14:15 8:30 – 14:15 8:30 – 12:15 8:30 – 14:15 8:30 – 12:15
3 en 4 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 12:30 8:30 – 14:30 8:30 – 12:30
5 t/m 8 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30 8:30 – 12:30 8:30 – 14:30 8:30 – 14:30

 

Inloop in de ochtend:
Locatie Parkweg: Vanaf 8.15 uur is de school geopend en zijn kinderen welkom in de school en in de groepen. Een teamlid staat om 8.15 u buiten bij de ingang. Mocht u voor 8.15 u opvang nodig hebben kunt u zich opgeven voor de voorschoolse opvang bij de kinderopvang.
 
Locatie Stadspark: Ouders, die kinderen op twee locaties hebben, kunnen vanaf 8.00 uur hun kleuter al brengen, mits ze bij hun kind blijven in verband met de verantwoordelijkheid die ouders tot 8.15 u hebben. Vanaf 8.15 uur heeft de ouder de mogelijkheid een ander kind te brengen aan de locatie Parkweg.