Schooltijden

De schooltijden op ODS de Starter zijn:

Maandag                        's morgens                         's middags

Groepen 1 t/m 8             08.30 - 12.00 uur             13.00 - 15.00 uur

Dinsdag                              

Groepen 1 t/m 8             08.30 - 12.00 uur             13.00 - 15.00 uur

Woensdag                         

Groepen 1 t/m 4             08.30 - 12.00 uur            

Groepen 5 t/m 8             08.30 - 12.30 uur            

Donderdag                        

Groepen 1 t/m 8             08.30 - 12.00 uur             13.00 - 15.00 uur

Vrijdag                

Groepen 1 t/m 4             08.30 - 12.00 uur            

Groepen 5 t/m 8             08.30 - 12.00 uur             13.00 - 15.00 uur

 

Inloop in de ochtend:
Locatie Parkweg: Vanaf 8.15 uur is de school geopend en zijn kinderen en ouders welkom in de school en in de groepen. Een teamlid staat om 8.15 u buiten bij de ingang. Mocht u voor 8.15 u opvang nodig hebben kunt u zich opgeven voor de voorschoolse opvang bij de kinderopvang.
 
Locatie Stadspark: Ouders, die kinderen op twee locaties hebben, kunnen vanaf 8.00 uur hun kleuter al brengen, mits ze bij hun kind blijven in verband met de verantwoordelijkheid die ouders tot 8.15 u hebben. Vanaf 8.15 uur heeft de ouder de mogelijkheid een ander kind te brengen aan de locatie Parkweg.