Ziekmelding

Als uw zoon of dochter ziek is, verzoeken wij u om dit telefonisch door te geven. 

Zijn er persoonlijke omstandigheden zoals ziekenhuisopname, langdurige ziekte of andere belangrijke zaken dan wil de school hierover ook graag telefonisch contact hebben met de ouders of verzorgers.

 

Directie,

ODS de Starter