Onze school

Zoekt u een basisschool voor uw kind of bent u gewoon geïnteresseerd? We nodigen u van harte uit om met uw zoektocht verder te gaan op de site van onze school.
 
Waar staan we voor?
De eerste stap naar school is een eerste stap de wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft ieder kind kennis en vaardigheden en moed nodig.
Op de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke lesaanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling een optimale start om de wereld en zichzelf te ontdekken. In een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en onderzoeken. En waar je leert wie je zelf bent.
Op de Starter streven wij naar kinderen met lef. Kinderen die weten wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn en die zich daar verder in willen en kunnen ontwikkelen.
 
Wat betekent dat?
Dat betekent dat wij meer zijn dan een school. Wij vinden de cognitieve vakken zoals taal, rekenen en lezen erg belangrijk. Maar wij vinden dat school meer is dan dat: wij besteden veel aandacht aan de persoonsontwikkeling, creativiteitsontwikkeling met een goed pedagogisch klimaat als basis. Dit vindt zijn oorsprong in de Vreedzame School. Een Amerikaanse methode die wij niet volgen, maar zijn. Omdat een goede sfeer op school allesbepalend is voor de optimale ontwikkeling van een kind.
 
Hoe doen we dat?
De Starter is een Daltonschool, dus onze lessen zijn verweven met de begrippen zelfstandigheid, vrijheid, effectiviteit, reflectie en samenwerken. Honderd jaar geleden bedacht door onderwijsvernieuwer Helen Parkhurst en meer dan ooit van toepassing op onderwijs in onze veranderende wereld.
Wij zijn innovatief en we ontwikkelen steeds nieuwe manieren om betekenisvol onderwijs te geven. We zijn een Academische school, wat inhoudt dat we nieuwe onderwijsinzichten en werkvormen onderzoeken in de klas. Zo organiseren wij ateliers, maar ook ons aanbod in digitale geletterdheid is hier een voorbeeld van.
Daarnaast zijn wij ook een Cultuurprofielschool. Dat zijn we geworden omdat wij overtuigd zijn van de waarde van kunst voor de persoonsvorming van het kind. Dat uit zich in onze kunst- en cultuurlessen.
 
Met wie doen we dat allemaal?
Opgroeien doe je samen, weten we op de Starter. Ouders zijn daarbij onze belangrijkste partner om kinderen met zelfvertrouwen, zelfkennis en lef groot te brengen.
Daarnaast zijn we een Integraal Kind Centrum. Dat betekent dat we samenwerken met de stichting Kinderopvang Groningen (SKSG) en het  VO Kunstencentrum.
 
Waar doen we dit?
In Groningen, aan de rand van het Stadspark. Waar we de buitenwereld binnenhalen, maar er ook graag op uit trekken.
Sinds 1980 zit de Starter in het stijlvolle monument dat als school werd gebouwd in 1926. Het gebouw was niet groot genoeg, vandaar dat de kleuters tegenwoordig gehuisvest zijn aan de Paterswoldseweg in een modern en licht gebouw. De combinatie van deze twee stijlen vat samen hoe je de school kan typeren: een prachtige school met heel veel ervaring en met lef om te vernieuwen.