Ouderraad (OR)

De Ouderraad organiseert buiten het reguliere schoolprogramma om verschillende activiteiten voor de school en haar kinderen. Sommige van deze activiteiten in nauwe samenwerking met de school (zoals sint, kerst en het eindfeest) en andere activiteiten zelfstandig.

Door het organiseren van activiteiten en het subsidiëren van enkele initiatieven willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd.

 

De Ouderraad is samengesteld uit een groep vrijwilligers die hun eigen kinderen ook op ODS De Starter hebben. Ze komen regelmatig samen om de diverse zaken en activiteiten te bespreken en coördineren. Als er een groot evenement is zoals het eindfeest doen we graag een beroep op andere ouders voor de extra hand en span diensten

Via het ouderportaal Social Schools  wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

 

U kunt contact opnemen met de ouderraad via onderstaande formulier: dit kan zijn voor suggesties van alle aard, maar ook om bijvoorbeeld aan te geven zelf onderdeel te willen zijn van de Ouderraad.