Ouderraad (OR)

De Ouderraad organiseert buiten het reguliere schoolprogramma om verschillende activiteiten voor de school en haar kinderen. Sommige van deze activiteiten in nauwe samenwerking met de school (zoals sint, kerst en het eindfeest), en andere activiteiten zelfstandig. (zoals de avondvierdaagse).

Door het organiseren van activiteiten en het subsidiëren van enkele initiatieven willen wij de kinderen extra plezier laten beleven aan hun schooltijd.

 

De Ouderraad is samengesteld uit een groep vrijwilligers die hun eigen kinderen ook op OBS De Starter hebben. Ze komen regelmatig samen om de diverse zaken en activiteiten te bespreken en coördineren. Als er een groot evenement is zoals de avond vierdaagse of het eindfeest doen we graag een beroep op andere ouders voor de extra hand en span diensten

Via het ouderportaal Mijnschool  wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten.

 

U kunt contact opnemen met de ouderraad via onderstaande formulier: dit kan zijn voor suggesties van alle aard, maar ook om bijvoorbeeld aan te geven zelf onderdeel te willen zijn van de Ouderraad.

Geef aan waarover u contact wilt