Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten én ouders/verzorgers op school.

De MR heeft verschillende rollen: een controlerende, vertegenwoordigende en initiatiefrijke rol. Zij controleert en adviseert de directie over beleid. Denk hierbij aan het schooljaarplan, schooltijden, financieel beleid etc. Sommige zaken hebben instemmingsrecht en sommige zaken adviesrecht. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR is de vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. Wij hebben de taak om zaken in te brengen die bij de achterban leven; van ouders én personeelsleden van de school. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. In principe is de zittingsduur vier jaar. In het schooljaar 2022-2023 zijn dit:

Leerkrachten:

van groep

Ouders:

van zoon/dochter

Annelies van Walsem

1/2 (Konijnen)

Ellen Haan

Anna Gritter (1/2; Konijnen)

Petra de  Jong

4b

Bertha Dijkstra

(voorzitter)

Nara-Romee (5a)

Tineke Nieuwenhuis

6a

Henk de Vries

Vanessa (7a) en Gio (8a)

Masja Molema

8b

Natasja van Heukelingen

Lune (8a)

Aan het einde van dit schooljaar gaat één van de ouders de MR verlaten. Mocht je ook graag je stem willen laten horen en actief betrokken willen zijn bij alle aangelegenheden die “De Starter” betreffen, dan is zitting in de MR misschien iets voor jou? De vacature volgt in de tweede helft van het schooljaar.

We vergaderen 8 keer per schooljaar, gemiddeld eens in de zes weken. De vergaderingen zijn op de volgende data, met 19:00 uur als begintijd en 20.30 uur als eindtijd:

  1. Woensdag 21-09-2022
  2. Donderdag 03-11-2022
  3. Maandag 12-12-2022
  4. Dinsdag 24-01-2023
  5. Woensdag 15-03-2023
  6. Donderdag 20-04-2023
  7. Maandag 12-06-2023
  8. Dinsdag 04-07-2023

Tijdens deze vergaderingen wordt de directeur uitgenodigd bij bepaalde agendapunten. Onze vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom om tijdens één van onze vergaderingen bij ons aan te sluiten! Voorafgaand aan de vergaderingen wordt de agenda op MijnSchool geplaatst. Ook is hier een overzicht met onderwerpen geplaatst. Deze zijn per vergadering reeds gepland.

Je kunt de MR ook bereiken door een bericht te sturen via MijnSchool naar medezeggenschapsraad@destarter.nl De binnengekomen berichten worden vervolgens tijdens de eerstvolgende vergadering ingebracht.

Met vriendelijke groet,

De MR leden