Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten én ouders/verzorgers op school.

De MR heeft verschillende rollen: een controlerende, vertegenwoordigende en initiatiefrijke rol. Zij controleert en adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie over beleid. Denk hierbij aan het schooljaarplan, schooltijden, financieel beleid etc. Sommige zaken hebben instemmingsrecht en sommige zaken adviesrecht. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR is de vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. Wij hebben de taak om zaken in te brengen die bij de achterban leven; van ouders en personeelsleden van de school. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. In principe is de zittingsduur vier jaar. In het schooljaar 2021-2022 zijn de MR leden:

 

Xandra (leerkracht 6b)

Ina (leerkracht Konijnen)

Petra (leerkracht 4a)

Tineke (leerkracht 6b)

Bertha, voorzitter MR (ouder van Nara-Romee, 4a)

Henk (ouder van Vanessa, 6a en Gio, 7a)

Bertha (ouder van Nara-Romee, 4a)

Jos (ouder van Hugo, 8a)

Natasja (ouder van Lune, 7a)

We vergaderen gemiddeld zeven keer per schooljaar met 19.00 uur als begintijd. Tijdens deze vergaderingen wordt de directeur uitgenodigd bij bepaalde agendapunten. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders/verzorgers met een leerling op De Starter. Voorafgaand aan de vergaderingen wordt de agenda op MijnSchool geplaatst.