Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk orgaan voor inspraak en medezeggenschap van leerkrachten én ouders/verzorgers op school.

De MR heeft verschillende rollen: een controlerende, vertegenwoordigende en initiatiefrijke rol. Zij controleert en adviseert de directie over beleid. Denk hierbij aan het schooljaarplan, schooltijden, financieel beleid etc. Sommige zaken hebben instemmingsrecht en sommige zaken adviesrecht. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Scholen.

De MR is de vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. Wij hebben de taak om zaken in te brengen die bij de achterban leven; van ouders én personeelsleden van de school. Onze MR bestaat uit vier ouders en vier leerkrachten. In principe is de zittingsduur vier jaar. In het schooljaar 2023-2024 zijn dit:

Leerkrachten:

van groep

Ouders:

van kind(eren) in groep

Annelies van Walsem

1/2 (Konijnen)

Ellen Gritter

3B

Rosalie Havinga

4B

Bertha Dijkstra

(voorzitter)

6A

Tineke Nieuwenhuis

6B

Christa Kaptein

3B en 6A

Masja Molema

8A

Niels Scholtens

4B

 

We vergaderen 7 keer per schooljaar, gemiddeld eens in de zeven weken. De vergaderingen zijn op de volgende data, met 19:15 uur als begintijd en 20.30-21.00 uur als eindtijd:

  1. Donderdag 28-09-2023
  2. Woensdag 22-11-2023
  3. Dinsdag 16-01-2024
  4. Maandag 04-03-2024
  5. Donderdag 18-04-2024
  6. Woensdag 05-06-2024
  7. Dinsdag 16-07-2024

Tijdens deze vergaderingen wordt de directeur uitgenodigd bij bepaalde agendapunten. Onze vergaderingen zijn openbaar, dus je bent van harte welkom om tijdens één van onze vergaderingen bij ons aan te sluiten! Voorafgaand aan de vergaderingen wordt de agenda op Social Schools geplaatst. Ook is hier een overzicht met onderwerpen geplaatst. Deze zijn per vergadering reeds gepland.

Je kunt de MR ook bereiken door een bericht te sturen via Social Schools. De binnengekomen berichten worden vervolgens tijdens de eerstvolgende vergadering ingebracht.

Met vriendelijke groet,

De MR leden