Actieweek Oekraïne

01 april 2022

Vanuit onze visie en in het kader van Vreedzame school heeft de
leerlingenraad bedacht om volgende week, van 28 maart tot en met 1 april,
een schoolbrede actieweek te organiseren. Het geld dat we daarmee ophalen
is bestemd voor Giro 555. Op vrijdag 1 april is van 11.00 uur- 12.00 uur een
markt (net zoals we de boekenmarkt altijd organiseren in de
Kinderboekenweek) op beide locaties.
De kinderen mogen dan in hun eigen klas een kraampje maken/inrichten waar dingen verkocht of
gedaan kunnen worden. Denk aan: cupcakes/boeken/spullen van thuis/knutselwerkjes/tekeningen
verkopen of het lakken van nagels, schminken of het zingen van liedjes. Dit zullen de kinderen samen
met hun leerkracht ook bespreken in de klas.
Jullie zijn als ouders van harte welkom!
De leerlingenraad zal het geld gaan tellen en ervoor zorgen dat het totaalbedrag op de juiste plek
terecht komt.