Daltonvisitatie

06 februari 2023

Donderdag 2 februari was de visitatiedag van Dalton. Vier visiteurs zijn in alle groepen geweest, hebben gesprekken gehad met leerlingen, leerkrachten, ouders, het MT en het bestuur.


Met als resultaat dat ons Daltoncertificaat weer
voor 5 jaar wordt verlengd!


De kinderen van de leerlingeraad hebben de visiteurs rondgeleid.
De visiteurs hebben complimenten gegeven over o.a.:
• De rust in de school, het positieve klimaat, de veilige sfeer;
• Omgang met elkaar (team en leerlingen);
• We zijn goed bezig met de Daltonontwikkeling;
• De gesprekken met de kinderen en de leerlingenraad;
• Zichtbaar hardwerkend team;
• We hebben de school goed in beeld;
• Er is goede documentatie;
• De autonomie van de leerkracht en de leerling;
• Ouders zijn positief over de school.


We hebben drie aanbevelingen gekregen waar we ons verder in kunnen ontwikkelen:
• De ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun kind;
• De doorgaande lijn van samenwerking;
• Het doorontwikkelen van reflectie.


Aanbevelingen die we verder gaan onderzoeken, uitproberen en vastleggen met elkaar!