Goede vrijdag en Pasen

20 april 2022

Vrijdag 15 april hebben we met alle kinderen het
paasfeest gevierd. Deze dag hebben de groepen een
paasontbijt, paasbrunch of paaslunch georganiseerd.
Ook werden er activiteiten gedaan: ‘eitje tik’,
speurtochten’, neut’n schait’n, eieren zoeken,
quizzen. Dank ouderraad en ook hulpouders voor de
ondersteuning van deze dag. Het was zeer geslaagd!