Openbare Daltonschool De Starter

De eerste stap naar school is een eerste stap de wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft ieder kind kennis en vaardigheden en moed nodig.
Op de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke lesaanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling een optimale start om de wereld en zichzelf te ontdekken. In een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en onderzoeken. En waar je leert wie je zelf bent.
Op de Starter streven wij naar kinderen met lef. Kinderen die weten wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn en die zich daar verder in willen en kunnen ontwikkelen.
 
 
 
 

 

Overstap nieuw ouderportaal: Social Schools

05 juni 2023

Per 1 augustus 2023 stopt ons ouderportaal MijnSchool. Bijna alle basisscholen van Openbaar
Onderwijs Groningen gebruiken dit portaal voor communicatie met de ouders van hun leerlingen.
Voor alle basisscholen hebben wij ervoor gekozen om over te stappen naar het ouderportaal van
Social Schools.

 

Voor de zomervakantie krijgt de school van uw kind(eren) een nieuw ouderportaal
Tussen de komende maand en de zomervakantie start elke basisschool van Openbaar Onderwijs
Groningen met de overstap. Het precieze moment van de overstap hoort u van de school van uw
kind(eren). Tot die tijd blijft MijnSchool voor de scholen / ouders/verzorgers die daar nu gebruik van
maken gewoon beschikbaar. Voorafgaand aan de overstap zorgen we dat ouders/verzorgers
materiaal uit MijnSchool kunnen downloaden.


Het nieuwe portaal heeft dezelfde én extra functionaliteiten
Naast de functionaliteit die er al was, biedt het nieuwe portaal mooie mogelijkheden die MijnSchool
niet had. Het nieuwe portaal is makkelijk in het gebruik en mocht er toch een vraag zijn, dan is er
een goede helpdesk die ondersteunt bij vragen van ouders/verzorgers. Meer informatie over de
functies, werkwijze en afspraken ontvangt u rond het moment dat de school van uw kind(eren) gaat
starten met het nieuwe portaal.